دانلود آلبوم گل آتش از ایرج رحمانپور

۱ـدانلود موزیک گل آتش

-----------------------------------------------------

۲ـدانلود موزیک چی بلی

http://sharedzilla.com/en/get?id=141111

۳ـدانلود موزیک کل شادی

http://sharedzilla.com/en/get?id=141119

۴ـدانلود موزیک کل سپیدا

http://sharedzilla.com/en/get?id=141124

۵ـدانلود موزیک زندگی

http://sharedzilla.com/en/get?id=141130

+ نوشته شده توسط الهام در جمعه ششم اردیبهشت 1387 و ساعت 18:50 |
دانلود موزیک ای خورمو ا دوست دارم از زرقام طهماسبی

                    http://lorestaan.persiangig.com/01.MP3

+ نوشته شده توسط الهام در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387 و ساعت 22:31 |
دانلود آلبوم داغ شقایق از فرج علیپور  

۱ـدانلود موزیک هم ماهی هم افتویی

http://lorestaan.persiangig.com/02--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

۲ـدانلود موزیک نشسه بانو بهار

http://lorestaan.persiangig.com/03--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

۳ـدانلود موزیک  ساز

http://lorestaan.persiangig.com/04--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

۴ـدانلود موزیک اری وه برد کوه اُ فتا وگلو

http://lorestaan.persiangig.com/05--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

۵_دانلود موزیک بانو بهار

http://lorestaan.persiangig.com/07--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

۶ـدانلود موزیک اسپی کوه

http://lorestaan.persiangig.com/08--DAGH%20SHAGHAEGH.mp3

          

+ نوشته شده توسط الهام در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387 و ساعت 22:9 |
                      دانلود آلبوم تفنگ از رضا سقايي

                        1_دانلود موزيك تفنگ دردت وجونم

http://lorestaan.persiangig.com/audio/01-lorestaan.blogfa-TOFANGI.mp3

                        ۲ـدانلود موزیک دسم بیر بورم و مالت

   http://lorestaan.persiangig.com/01--SABZH%20HESHM.MP3

                      ۳ـدانلود موزیک درخت نارونی ها دمین هوشم

http://lorestaan.persiangig.com/02--DRAKTE%20NARWAN.MP3

                     ۴ـدانلود موزیک دختر قد بلنی ها دی محله

http://lorestaan.persiangig.com/03--DOKTAR%20GHAD%20BOLAND.MP3

                     ۵ـدانلود موزیک شکر تلخ است اگر شیرین نباشد

http://lorestaan.persiangig.com/04--SHAEKAR%20TALK%20AST.MP3

                      ۶ـدانلود موزیک به صحرا بنگرم دریا ته بینم

http://lorestaan.persiangig.com/05-lorestaan.blogfa-TOFANGI.mp3

+ نوشته شده توسط الهام در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 13:57 |
                      دانلود آلبوم چوپی از فرج علیپور

                                  ۱ـدانلود موزیک لکی

http://lorestaan.persiangig.com/audio/02--lorestaan.blogfa.mp3

                   ۲ـدانلود موزیک امشو اول قاره خیر د هونت بواره

http://lorestaan.persiangig.com/audio/03--loretaan.bloga.mp3

                  ۳ـدانلود موزیک ها میا د دیر ساز سحری

http://lorestaan.persiangig.com/audio/04-lorestaan.blogfa-.mp3

                 ۴ـدانلود موزیک دالکه دا نازارم

http://lorestaan.persiangig.com/audio/05-lorestaan.blogfa.mp3

                ۵ـدانلود بیا یار سیم بوهون

http://lorestaan.persiangig.com/audio/06-lorestaan.blogfa.mp3

               ۶ـدانلود موزیک بینم کشکولو بوسم روم تا ملک دوسم

http://lorestaan.persiangig.com/audio/07-lorestaan.blogfa.mp3

              ۷ـدانلود موزیک فلک گدا بای هفته دو هفته چی من گدا بای

http://lorestaan.persiangig.com/audio/07-lorestaan.blogfa.mp3

 

 

+ نوشته شده توسط الهام در دوشنبه دوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:45 |